Bazylika p.w. św. Jakuba w Olsztynie

Jednym z najważniejszych zabytków Olsztyna, a również i Warmii jest bazylika św. Jakuba zbudowana w XIV wieku w tym samym czasie, co zamek kapituły warmińskiej. Jest to kościół gotycki budowany z cegły. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły w tak zwanym gotyku ceglanym, podmurowanie z kamienia. Jest to budowa halowa o wysokości siedemdziesięciu metrów. Najwyższą częścią świątyni jest wieża. Oprócz korpusu, wieży są jeszcze dwie kaplice przywieżowe oraz kruchta boczna. Korpus nakrywa dach dwuspadowy. Jeżeli patrzymy od strony prezbiterium jest ładny dekoracyjny szczyt sterczynowy, natomiast od wieży widzimy półszczyty. Siedemdziesięciometrowa wieża przykryta jest dachem tak zwanym dachem namiotowym z neogotycka latarnią. Natomiast na kaplicach przywieżowych widzimy dachy pulpitowe. Katedra jest halą składającą się z trzech naw, bez wydzielonego prezbiterium. Piękne sklepienia, sieciowe nad nawą główną oraz przepiękne kryształowe nad nawami bocznymi. Sklepienie kolebkowe z lunetami natomiast zobaczymy w kaplicach przywieżowych krzyżowo-żebrowe. Piękne wejście główne to gotycki portal z drzwiami, na których są sceny z pontyfikatu papieża Polaka Jana Pawła II

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)