BRAK DROGOWSKAZU

W artykule Godeliera nie znajduje się jednak, naszym zdaniem, żaden drogowskaz, który pozwalałby wyjść z tego impa­su. Naszym zdaniem nie ma z niego wyjścia innego, jak przyjęcie stanowiska teorii wartości opartej na pracy.Tylko ona pozwala nam na dokonanie (rekonstrukcję) ra­chunku nakładów i wyników. I nic tu nie szkodzi, że „zaintereso­wani” nie zawsze postępują zgodnie z wynikami takiego rachun­ku. My też nie zawsze w zgodzie z nimi postępujemy. Tylko ona pozwala nam na ocenę dokonywanych wybo­rów wariantów produkcyjnych czy konsumpcyjnych. I nic tu nie szkodzi, że społeczeństwa nie zawsze wybierają wariant technicz­nie najracjonalniejszy. Stosuje się to i do naszego społeczeńst­wa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)