Kategorie: Grody, zamki, fortece

SZLAKIEM WIELKIEGO MURU

O kształtowaniu się klasowego społeczeństwa, ustroju nie­wolniczego i pierwszego państwa, rządzonego przez wodzów zwa­nych wanami, możemy mówić dopiero w II tysiącleciu p.n.e. Do­godne warunki rozwoju rolnictwa i rzemiosła sprawiły jednak, że starożytna cywilizacja chińska szybko nadrobiła zaległości w stosunku m.in. do obszarów Bliskiego Wschodu. Następne ty­siąclecie oraz przełom starej i nowej ery przyniosą wspaniały rozkwit chińskiej kultury i sztuki. Już w pierwszym historycznym okresie, zwanym Szang (od nazwy państwa) lub In (od nazwy stolicy tego państwa), trwającym od około XV do około XII w. p.n.e., wyrosły duże, ludne miasta. Nie były one bynajmniej pozbawione obwarowań. Już In pierwsza (prawdopodobnie) stolica państwa Szang (dzisiej­sze Czengczou w prowincji Honan) — istniejące do XIV w. p.n.e., odznaczać się musiało wielką powierzchnią, skoro pozostałości obwarowań wybiegają znacznie poza granice obecnego miasta. Mury obronne, a właściwie potężny wał z ubitej gliny miał u podstawy szerokość około 16,5 m.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!

ROZLEGŁE,REGULARNIE ZABUDOWANE MIASTO

Położone na północ od Czengczou miasto koło dzisiejszego Anjangu, w tej samej prowincji, było prawdopodobnie drugą sto­licą państwa z okresu Szang. I ono — rozległe, regularnie zabu­dowane, podzielone na dzielnice — było silnie obwarowane mu­rami obronnymi. Oprócz murów miejskich, fortyfikacje otaczały także pałace w obrębie stolicy. Zachowały się po tych umocnie­niach jedynie nikłe resztki. Piktogramy z tych czasów, ukazujące m.in. wygląd wież strażniczych, uzupełniają dziś wiedzę o for­mach budownictwa obronnego okresu Szang. Obwarowania w po­staci wału ziemnego poprzedzonego głębokim rowem wypełnio­nym wodą istniały ponadto w Huangszy, mieście nad Jangcy, w prowincji Hupej, odkrytym w czasie wykopalisk. Fortyfikacje te otaczały teren o powierzchni około 2,5 km2.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!

ROZWÓJ ARCHITEKTURY W OKRESIE CZOU

Na kolejny okres starożytnych dziejów Chin, zwany okresem Czou (XII—III w. p.n.e.), przypada uformowanie się despotycznej monarchii o ustroju niewolniczym, w której na czele dominującej arystokracji obszamiczej stał cesarz. Wspaniale rozwinęły się w tym czasie architektura, rzemiosło, handel oraz nauka, kultura, piśmiennictwo i filozofia. Okres ten dzieli się jeszcze na kilka podokresów, faz, z których najważniejsze — to fazy Cesarstwa Zachodniego (od ok. 1027 do ok. 770 r.) i Cesarstwa Wschodniego (od ok. 770 do ok. 221 r.) z podziałem na mniejsze etapy (Czun- ku od 722 do 481 r. i Czango  od 481 do 221 r.). Stolic Cesarstwa Zachodniego  Haocin koło dzisiejszego miasta Si-an (w prowincji Szensi) i Fyncin, a także wielu innych miast broniły mury warowne, których podstawowym materiałem była glina. Często był to po prostu solidny wał ziemny, otoczony jeszcze rowem wypełnionym wodą. Dodatkowe umocnienia sta­nowiły ufortyfikowane bramy i wieże strażnicze.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!

NOWA STOLICA Z SOLIDNYM MUREM

Gdy trudne do powstrzymania najazdy koczowników z północy zagroziły Zachodniemu Cesarstwu Czou w VIII w. p.n.e., dwór przeniósł się na wschód. Stolicą państwa, które przyjęło teraz nazwę Cesarstwa Wschodniego, stało się miasto Loi, położone na zachód od dzisiejszego Lojangu (w prowincji Honan). Nowa stoli­ca, wzniesiona według wcześniej opracowanego planu, zajmowała teren regularnego kwadratu o boku 9 li (ok. 2,25 km). Wzdłuż i w poprzek przecinało ją dziewięć szerokich (do ok. 23 m) ulic, tworząc układ szachownicowy. W centrum mieściły się pałace ce­sarskie i świątynie, otoczone solidnym murem obronnym. Nie mniej silne obwarowania otaczały również samo miasto. Z każde­go jego boku w murze usytuowane były trzy dobrze ufortyfiko­wane bramy.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!