Kategorie: Potrzebne materiały

Piękno i czar porcelanowych naczyń

Najpiękniej ze wszystkich wyrobów ceramicznych z całą pewnością prezentują się te porcelanowe. Mowa tutaj głównie o różnego rodzaju naczyniach porcelanowych będących użytecznym lub też ozdobnym elementem pomieszczeń mieszkalnych. Skoro już o porcelanie mowa, warto zaznaczyć, że ów materiał wytwarzany w procesie wypalania mieszkanki charakterystycznego rodzaju glinki, skalenia i kwarcu, został wynaleziony przez Chińczyków. Z pewnością każdy słyszał o porcelanowych chińskich wazach, które obecnie są zabytkowymi dziełami sztuki, o niesamowicie wielkiej wartości. Każdy, kto wybierze się do sklepu z porcelaną może przekonać się na własne oczy, że naczynia wykonane z tego rodzaju materiału są znacznie droższe od wszystkich innych. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z tego, że porcelanowe produkty są bardzo trwałe, a do tego wszystkiego charakteryzują się szczególnie atrakcyjnymi wyglądem zewnętrznym. Kolejną ciekawostką jest to, że porcelana na kontynencie europejskich została odkryta w osiemnastym wieku. Bardzo szybko została uznana za bardzo wartościowy materiał, który stał się cennym podarunkiem dla koronowanych i książęcych głów. W zakończeniu można powiedzieć, że porcelana cechuje się dużą odpornością na działanie różnego rodzaju substancji chemicznych.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!

Ostra Brama jeden z najcenniejszych zabytków Wilna

Ostra Brama jest jednym z najcenniejszych zabytków Wilna, a dla Polaków szczególnie ważnym. Zabytek ten pochodzi z początku XVI wieku. Na początku brama była zbudowana w stylu późnogotyckim, później przechodziła renowację i nabrała cech innych stylów. Grubość murów tej bramy wynosi od 23do 2,6 metrów. Elewacja jest zwieńczona gzymsem oraz attyką. Attyka jest zdobiona ornamentem oraz dwoma gryfami ( są to mityczne zwierzęta, które są pokazywane jako lew z głową i skrzydłami orła). Gryfy te trzymają tarczę z Pogonią, czyli herbem Litwy. Zaraz pod attyką widzimy płaskorzeźbę główki boga Hermesa, patrona kupców oraz podróżnych. Hermes inaczej Merkury miał za zadanie patronować kupcom wyruszającym ku Rusi. Na arkadzie bramy wyjazdowej możemy zobaczyć ślady, które zostawiła ciężka, żelazna brama. Brama ta miała za zadanie bronić wejścia do miasta. Od strony miasta w Ostrej Bramie znajduje się najważniejszy od wieków skarb miasta i całego świata, często odwiedzany przez Polaków, obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, który słynie cudami. Namalowany był na początku temperą na deskach, później został pokryty farbą olejną.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!

Styl romański najstarszy, wczesnochrześcijański w Europie

Styl romański powstał na gruncie kultury starożytnego Rzymu, jest to styl sztuki zachodnioeuropejskiej. Styl romański panował od X do XIII wieku i podpierał się zasadą panującą w X wieku, czyli wszystko, co najpiękniejsze oddajemy Bogu. W tym okresie budowano z kamienia, mur był bardzo gruby, okna nieduże, wręcz małe wykończone łukiem. Oczywiście, jeżeli zasada wszystko Bogu, czyli budowano przede wszystkim kościoły, budowane były one na planie krzyża łacińskiego, boczne ramiona krzyża tworzyły wieże. Kościół był kryty dwuspadzistym dachem. Niezwykle ważnym elementem było wejście, inaczej portyk, później portal, do kościoła. Portal to inaczej odrzwia z bogatym obramowaniem, łuk nad wejściem nosi nazwę archiwolty. W stylu romańskim budowane były bazyliki. Był to wczesnochrześcijański niski budynek kościoła o kilku nawach, z wyższą i szerszą nawą główną. W stylu romańskim rzeźba służyła architekturze, dekorowała świątynie, nie występowała oddzielnie. Tematem rzeźb była religia, najczęściej Nowy Testament, ale również motywy roślinne i postaci ludzkie. Rzeźbiono głownie w kamieniu, również w drewnie i robiono odlewy w brązie.

Bazylika p.w. św. Jakuba w Olsztynie

Jednym z najważniejszych zabytków Olsztyna, a również i Warmii jest bazylika św. Jakuba zbudowana w XIV wieku w tym samym czasie, co zamek kapituły warmińskiej. Jest to kościół gotycki budowany z cegły. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły w tak zwanym gotyku ceglanym, podmurowanie z kamienia. Jest to budowa halowa o wysokości siedemdziesięciu metrów. Najwyższą częścią świątyni jest wieża. Oprócz korpusu, wieży są jeszcze dwie kaplice przywieżowe oraz kruchta boczna. Korpus nakrywa dach dwuspadowy. Jeżeli patrzymy od strony prezbiterium jest ładny dekoracyjny szczyt sterczynowy, natomiast od wieży widzimy półszczyty. Siedemdziesięciometrowa wieża przykryta jest dachem tak zwanym dachem namiotowym z neogotycka latarnią. Natomiast na kaplicach przywieżowych widzimy dachy pulpitowe. Katedra jest halą składającą się z trzech naw, bez wydzielonego prezbiterium. Piękne sklepienia, sieciowe nad nawą główną oraz przepiękne kryształowe nad nawami bocznymi. Sklepienie kolebkowe z lunetami natomiast zobaczymy w kaplicach przywieżowych krzyżowo-żebrowe. Piękne wejście główne to gotycki portal z drzwiami, na których są sceny z pontyfikatu papieża Polaka Jana Pawła II