Chcemy rozbudować dom – jakie formalności należy spełnić

Jeśli zamierzamy rozbudować już istniejący dom, powinniśmy spełnić szereg wymogów, by nasze działania nie były zakwalifikowane jako samowola budowlana. Musimy uzyskać praktycznie pozwolenie na budowę podobne do tego, gdy rozpoczynaliśmy budowę właściwą. Pierwszym krokiem będzie zlecenie odpowiedniej osobie z wymaganymi kwalifikacjami opracowanie projektu budowlanego – w granicach planowanej rozbudowy. Tak projekt powinien zawierać miedzy innymi dane niezbędne dla podjęcia decyzji przez urząd, a więc techniczną ekspertyzę istniejącej konstrukcji domu, jakie elementy będą dobudowane – oczywiście uwzględniając stan podłoża pod budynkiem. Gotowy wniosek wraz z załączonym projektem składamy następnie w starostwie powiatowym, właściwym terytorialnie lub też w urzędzie miasta, jeżeli dom nasz stoi na terenie miejskim. Zanim otrzymamy decyzję pozwoleniu na rozbudowę domu, nasz wniosek zostanie sprawdzony pod względem wszystkich zawartych w nim parametrów technicznych oraz czy jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego obejmuj abym dane miejsce. Jeśli okaże się, że miejsce, gdzie znajduje się nasza nieruchomość, nie jest objęte takim planem, musimy uzyskać w miejscowym urzędzie gminy lub tez miasta decyzję dotycząca warunków zabudowy – tak samo jak w sytuacji, kiedy rozpoczynaliśmy budowę domu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)