CZĘSTY PRZYPADEK

Bardzo częstym przypadkiem jest np. akumulacja kapi­tału handlowego. O ile nie towarzyszą jej jednocześnie jakimiś in­nymi przyczynami spowodowane procesy proletaryzacji i kształto­wania się rynku wewnętrznego — proces akumulacji kapitału han­dlowego staje się drogą bez wyjścia. Zakumulowany kdpitał han­dlowy będzie mógł w tych warunkach być zatrudniony jedynie w lichwie i w wielkim handlu, by w momencie pogorszenia się ko­niunktury handlowej znaleźć ucieczkę w nabyciu nieruchomości. Wysuwana przez niektórych badaczy sugestia, że budowa luksuso­wych siedzib mieszczańskich w miastach koincyduje z okresami złej właśnie koniunktury gospodarczej, wygląda prawdopodobnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)