DOSKONAŁE NARZĘDZIA

Rynek dostarcza znakomitych, ale niedoskonałych narzę­dzi poznania zjawisk gospodarczych w społeczeństwach, w których gospodarka poddana jest samoregulacji rynkowej. Że w tym za­kresie wydają się nam one doskonałe, wynika to i z naszego nasią­knięcia przyjętymi powszechnie konwencjami naukowymi, i z blis­kości. tych instytucji społecznych naszej świadomości.Najwyższym jednak sprawdzianem wartości teorii, jaką dany ustrój tworzy o samym sobie, jest pytanie, czy zdolna jest ona wyjaśnić jego narodziny i jego śmierć, jego powstanie i jego rozkład. Naszym zdaniem w ramach przyjętych w ekonomii poli­tycznej konwencji można w dużej mierze wyjaśnić funkcjonowa­nie systemu rozwiniętego kapitalizmu, nie można natomiast wyjaś­nić, ;ak się on narodził.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)