MODA W ŚRODOWISKACH

Nie ma więc ono nic wspólnego z tak modną w niektórych środowiskach naukowych tendencją do tworzenia modeli abstrakcyjnych, opar­tych o założenia przyjęte arbitralnie. Te ostatnie, nawet jeśli po­siadają użyteczność dydaktyczno-szkoleniową, nie posiadają na­szym zdaniem żadnego znaczenia dla nauki.W poniższych uwagach staramy się rozważyć, jakie głów­ne zadania stoją dziś przed badaniem modelowym w historii gos­podarczej, jakie związane są z nimi trudności i jakich spodziewać się można z nich korzyści. Modele dojścia znamy. Systemem dojścia jest społeczeń­stwo kapitalistyczne przemysłowe. W stosunku do tego systemu nauka stworzyła parę wielkich modeli. Jest rzeczą opcji intelektu­alnej dzisiejszego badacza wybrać jeden z nich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)