OBFITOŚĆ PRZYKŁADÓW NAJWCZEŚNIEJSZYCH BUDOWLI OBRONNYCH

Przykładów miast-warowni, wielkich fortec i twierdz świata starożytnego można by jeszcze wymienić wiele. Jednakże nie jest to celowe. Opis powtarzających się na ogół czy, ściślej, podob­nych form mógłby nużyć. Zresztą, rozdział ten nie kończy jeszcze starożytnych dziejów budownictwa obronnego. W tym, obejmującym najdawniej­sze czasy historyczne, chodziło o zarysowanie procesu kształto­wania się podstawowych form i elementów architektury obronnej, które będą kontynuowane i rozwijane w następnych epo­kach, aż po nowożytność. Chodziło też o ukazanie w miarę obfi­tego zestawu przykładów, jednakże tylko przykładów wybra­nych. Wielkie mury obronne wokół miast, wydzielone z obrębu miast ogromne niekiedy fortece i twierdze, związane z systemem obwa­rowań miejskich cytadele czy wreszcie broniące rozległych tere­nów gigantyczne linie fortyfikacyjne w rodzaju Wielkiego Muru Chińskiego czy Muru Medyjskiego — to najważniejsze rodzaje budowli obronnych, jakie stworzyły najwcześniejsze cywilizacje historyczne. Podstawowym materiałem używanym, do wznosze­nia tych budowli były cegła mułowa, niekiedy cegła wypalana, glina i piasek, wreszcie kamień w postaci nie obrobionych głazów cyklopicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)