POD WRAŻENIEM

Mówi się o tym w pra­cach dotyczących starożytności, średniowiecza, czasów nowożyt­nych i najnowszych, a i w pracy niejednego ekonomisty dotyczącej rzeczywistości nas otaczającej. Pod tym wrażeniem miałoby się ochotę przyznać rację Dopschowi. Sprawa jednak jest bardziej skomplikowana. Od innej strony znów dotykamy tutaj problemu zmian ilościowych i jakościowych. Ustrój gospodarczy przedprzemysłowy — to społeczeń­stwo rolnicze, w którym dominująca część sił wytwórczych, mia­nowicie ziemia, albo podzielona jest wyłącznie między drobne gos­podarstwa wiejskie, albo też należy w części do gospodarstw chłop­skich, w części zaś do wielkich właścicieli ziemskich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)