POZA ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU

Daleko wykraczają­cych poza elastyczność danej struktury, do zburzenia jej więc i za­stąpienia nową — ukazuje się w tym świetle jako coś zupełnie wy­jątkowego, jako przypadek szczególny, którego zaistnienie było wynikiem wyjątkowego zbiegu różnorodnych okoliczności. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie znane nam cywilizacje minione i obecne, mamy prawo stwierdzić, że szansa zaistnienia takiego zbie­gu okoliczności była znikoma. Analiza funkcjonowania systemu ekonomicznego o przy­śpieszonej akumulacji w trzech wyżej wskazanych jej aspektach, analiza ewentualnych jednostronności tego procesu i jego skali, stwarza ramy dla badania źródeł zacofania gospodarczego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)