Styl romański najstarszy, wczesnochrześcijański w Europie

Styl romański powstał na gruncie kultury starożytnego Rzymu, jest to styl sztuki zachodnioeuropejskiej. Styl romański panował od X do XIII wieku i podpierał się zasadą panującą w X wieku, czyli wszystko, co najpiękniejsze oddajemy Bogu. W tym okresie budowano z kamienia, mur był bardzo gruby, okna nieduże, wręcz małe wykończone łukiem. Oczywiście, jeżeli zasada wszystko Bogu, czyli budowano przede wszystkim kościoły, budowane były one na planie krzyża łacińskiego, boczne ramiona krzyża tworzyły wieże. Kościół był kryty dwuspadzistym dachem. Niezwykle ważnym elementem było wejście, inaczej portyk, później portal, do kościoła. Portal to inaczej odrzwia z bogatym obramowaniem, łuk nad wejściem nosi nazwę archiwolty. W stylu romańskim budowane były bazyliki. Był to wczesnochrześcijański niski budynek kościoła o kilku nawach, z wyższą i szerszą nawą główną. W stylu romańskim rzeźba służyła architekturze, dekorowała świątynie, nie występowała oddzielnie. Tematem rzeźb była religia, najczęściej Nowy Testament, ale również motywy roślinne i postaci ludzkie. Rzeźbiono głownie w kamieniu, również w drewnie i robiono odlewy w brązie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)