WAGA POSZCZEGÓLNYCH ZJAWISK

Dla opisu wagę poszczególnych zjawisk wyznacza częstotliwość ich występowania. W opisie zjawiska przejściowe są równie waż­ne, jak trwałe, wyjątkowe — jak prawidłowe, jednorazowe — jak powtarzalne. Stanowisko, upatrujące w opisie życia gospodarczego główne zadanie historii gospodarczej, jest w nauce szeroko repre­zentowane. Z reprezentantem takiego stanowiska o użyteczność „modeli” nie będziemy się spierać. Postawa jego jest całkowicie konsekwentna. Badacz taki dążenie do tworzenia teorii funkcjono­wania danego systemu ekonomicznego uzna za wykraczające poza zadanie historyka, za domenę ekonomisty, my zaś ze swej strony jes;eśmy całkowicie obojętni wobec problemu, czy owo tworzenie teorii zaliczone będzie do historii gospodarczej, czy też do ekono­mii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)